top of page

SMMM Yeterlilik Sınavı

SMMM YETERLİLİK SINAVI

Staja Giriş Sınavından başarılı olarak staja başlayan Meslek mensubu adayların staj süresinin bitişinde Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir Ruhsatı alabilmesi için başarılı olması gereken sınavdır.

 

Stajı biten staj süresinin bitiminden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde SMMM Yeterlilik sınavı başvuru dosyasını açtırması gerekmektedir.

 

Başvuru dosyasının açılmış olduğu tarihten itibaren 3 (üç) yıl içerisinde tüm derslerden başarılı olması halinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ruhsatı almaya hak kazanmaktadır.

 

Bu sınav haklarını süresinde kullanmayanlar veya başarılı olamayanlar, altı ay süreyle meslek sınavlarına alınamazlar.

 

Altı aylık süreyi dolduranlardan dileyenler yeniden tüm konuları kapsamak üzere bu Yönetmelik hükümlerine göre sınavlara katılabilirler.

 

SMMM Yeterlilik Sınavı yılda 3 sınav ve 8 konudan yazılı şeklinde yapılmaktadır.  Sınavlar Ankara, İstanbul ve  İzmir illerinde yapılır. SMMM Yeterlilik Sınavında 1 konudan başarılı olma notu 50 (elli) ve üzeridir. Ancak adayın tüm konulardan başarılı olabilmesi için notlarının ortalaması 60 (Altmış)  ve üzeri olmalıdır.

 

SMMM Yeterlilik Sınav Konuları

 

- Finansal Muhasebe 

- Finansal Tablolar ve Analizi,

- Maliyet Muhasebesi,

- Muhasebe Denetimi,

- Vergi Mevzuatı ve Uygulaması,

- Hukuk (Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İş Hukuku, SSK ve Bağ-Kur Mevzuatı, İdari Yargılama Hukuku),

- Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Meslek Hukuku,

- Sermaye Piyasası Mevzuatı

 

Yeterlilik Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanır, Nereden Öğrenebilirim?

 

Sınav sonuçları sınav yapıldıktan sonra  60 gün içerisinde açıklanmaktadır. Sınav sonuçlarınızı, https://www.tesmer.org.tr/ adresinden öğrenebilirsiniz.

 

Yeterlilik Sınavına İtiraz Edilebilir mi?

 

Sınav yönetmeliği uyarınca, sınava katılanlar sınav sonuçlarına itiraz edebilirler. İtirazlar sonuçların açıklanma tarihinden itibaren 15 gün içerisinde https://www.tesmer.org.tr/ üzerinden yapılabilir.

 

2022 Yılı SMMM Yeterlilik Sınavı Sınav ve Başvuru Tarihleri?

 

1.Dönem: (Sınav Tarihi: 19-20 Mart 2022) - (Başvuru Tarihi: 3-31 Ocak 2022)

2.Dönem: (Sınav Tarihi: 16-17 Temmuz 2022)- (Başvuru Tarihi: 5-31 Mayıs 2022)

3.Dönem: (Sınav Tarihi: 26-27 Kasım 2022) - (Başvuru Tarihi: 1-30 Eylül 2022)

1. SMMM Sınav Yönetmeliği

2. Çıkmış sınav soruları.

Örnek Ders

wpgif.gif
bottom of page